โครงการศึกษาอาชีพที่มีรายได้สูงและตอบสนองการพัฒนาเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

และการพัฒนาหลักสูตรรองรับ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 (ศธภ.7 เดิม) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร >> คลิกที่นี่ <<