reo6_10082562วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 พร้อมข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้ออกติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 มีตำแหน่งว่าง 86 ตำแหน่ง มีผู้สมัครสอบ จำนวน 496 คน ผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 482 คน จำนวนผู้มาสอบทั้งสิ้น 471 คน ขาดสอบ 11 คน บรรยากาศการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความปกติ