วันที่ 2กันยายน 2562 นายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 โดยมีข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ท่านสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมอบรมตามโครงการฯ