ระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 1-18 เพื่อสรุป วิเคราะห์ข้อมูล (บทที่ 4 และ 5) และจัดทำรายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค 1-18 รวมถึงกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ในปีงบประมาณถัดไป ณ โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต