วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ 6 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี