วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.45น. นางภภริญ ใจเขียว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการ 6 มอบหมายให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตรตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ บริเวณลำรางสาธารณะ แยกคลองท่าแครง ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธี