reo6_05122562_01วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เป็นไปอย่างสมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี