วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น นางภภริญ ใจเขียว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาด คู คลอง" โดย นายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรม เนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ที่คลองบางใหญ่ (ส่วนแยก) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต