reo6_27012563_03วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรินทร์ แก้วมณี ศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมพิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด จังหวัดภูเก็ต ณ สนามกีฬาสุระกุล อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี นายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตและคณะ นางสาวสุวิภา ตั่งก่อสกุล รอง ผอ.สพม.14 รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ภูเก็ต เข้าร่วมในพิธี