reo6_20200224วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ศึกษาธิการภาค 6 มอบให้นายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา นำคณะข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี