reo6_03062563_01วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ศึกษาธิการภาค 6 มอบให้นายวิทูร ทวีปรีดา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และนางสุขเกษม รักแต่งาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี