วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 นศึกษาธิการภาค 6 มอบให้นางภัทรานันทน์ นาควิจิตร ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ(สวนหลวง ร.9) ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี