Reo6_11062563_03วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนมารีรักพังงา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี นางสาวลัดดาวัลย์ ฮุงหวล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ