reo6_11062563_04วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 นายสมรักษ์ ถวายศึกษาธิการจังหวัดพังงาและคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยมี นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการ สพม.14 นายทรงศักดิ์ จินดาพล ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ