reo6_12062563_02วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 นายเสถียร รุกขพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานศึกษาธิการธิการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนอนุบาลระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง โดยมี นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง นายมนตรี สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ