วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.  นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 นายเสถียร รุกขพันธ์    ศึกษาธิการจังหวัดระนอง และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยมี นายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ