reo6_15062563_02วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนดาวรุ่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมี บาทหลวงจีระศักดิ์ ยงบรรทม ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการ ซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ และเข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ