reo6_15062563_03วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 คณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 โดยมี นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการ สพม.14 นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ให้การต้อนรับ รายงานผลการดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอแนะ