reo6_16062563_01วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยได้รับเกียรติเป็นวิทยากร เรื่องความพร้อมด้านการจัดการศึกษาฯ ในโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาแบบ New Normal ภายใต้สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ณ ห้องประชุมราไวย์ ชั้น 2 อาคารอาชีวเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด