reo6_17062563_01วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะบุคลากรของสำนักงาน รับมอบหน้ากากผ้าจากสำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายพิทักษ์ บุญคงแก้ว อุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต พร้อมคณะเป็นผู้ส่งมอบ จำนวน 1,000 ชิ้น ตามโครงการผลิตหน้ากากผ้าเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้หน่วยงานนำไปแจกจ่ายแก่บุคลากรในหน่วยงาน และบุคลากรในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ ต่อไป ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6