ACD5E9EA-FD31-4E82-9143-4970A5097C74วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้บุคลากรสำนักศึกษาธิการภาค 6 ลงพื้นที่ติดตามการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย