1172563วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางกัลยา เพ็ชรหึง และนางตวงเพชร์ คงแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 มาตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง จำนวนผู้สมัครสอบ 165 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 162 คน จำนวนผู้มาสอบ 156 คน ขาดสอบ 6 คน บรรยากาศการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย