335577วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมฤทัย ปัญจะ ได้รับมอบหมายจาก สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ติดตามการสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพ อ. เมือง จ.ระนอง จำนวนผู้สมัครสอบ 23 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบ 23 คน จำนวนผู้มาสอบ 22 คน  ขาดสอบ 1 คน หน่วยสอบมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หน่วยสอบให้ผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยที่จัดเตรียมให้สวมเข้าห้องสอบเท่านั้น มีการตรวจวัดอุณหภูมิ  บริการเจลล้างมือ และให้ผู้เข้าสอบถอดรองเท้าและถุงเท้าก่อนเข้าห้องสอบ การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย