01.17072563วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา โดยมีนายสวง ปรีดาผล ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา และบุคลากรในสำนักงานให้การต้อนรับ