วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา "การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดภูเก็ต" (Focus Group) ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวงศกร  นุ่นชูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด
ศธภ.6 ร่วมกิจกรรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต
3210วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา "การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จังหวัดภูเก็ต" (Focus Group) ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายวงศกร  นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด