1212312124วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมนักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ โดย ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ในระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักศึกษาธิการภาค จำนวน 45 คน