100วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรม เลค เทอเรส รีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล โดยมี นายพิภพ พัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสตูล และบุคลากรในสำนักงานให้การต้อนรับ