2001วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมีนายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และบุคลากรในสำนักงานให้การต้อนรับ