10847CDA-F598-466E-A09E-E8656DB3E97Eวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้ นางภภริญ ใจเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ โดยมีนายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ และบุคลากรในสำนักงานให้การต้อนรับ