S__22224904_0วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางญาดา วงศ์ดาว นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี