ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2563

reo6_09102563

>>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกันยายน 2563 >> คลิกที่นี่ <<

>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดิอนกันยายน 2563 >> คลิกที่นี่ <<