reo6_14112563วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นางณัฐมา เอกทวีวัฒนเดช ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะ ร่วมพิธีวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2563 โดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตร่วมในพิธี ณ ห้องแคแสด 3-4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต