reo6_16112563_01วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 10/2563 โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุม