reo6_23112563วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 มอบหมายให้นายวิทูร ทวีปรีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมการลงพื้นที่ติดตามคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563 โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมรายา โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้