ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2563

reo6_04012564

>>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2563 >> คลิกที่นี่ <<

>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 >> คลิกที่นี่ <<