reo6_04022564_01วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.45 น.นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนขจรเกียรติโคกกลอย สังกัด สช.พังงา โดยมีนายสมรักษ์  ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา นางธิดาพร  เหล่าวิเศษกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ และคณะครู ให้การต้อนรับ