reo6_04022564_02วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านท่านุ่น สังกัด สพป.พังงา โดยมีนายสมรักษ์  ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา นายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา นางกันยารักษ์  เดชทัพ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ