reo6_04022564_03วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา สังกัด สพม.14 โดยมีนายชัยวัฒน์  คลังทรัพย์ รองศึกษาธิการจังหวัดพังงา นางสาวชนากานต์  หมื่นพันธ์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ