reo6_05022564_01วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.นายพัฒนะ  พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 5 รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านหินช้าง อ.เมือง จ.ระนอง สังกัด สพป.ระนอง โดยมีนายภพเดชา  บุญศรี รอง ผอ.สพป.ระนอง และนางสุธาทิพย์  จูงศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ