ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดวัสดุจากการรื้อถอนเพื่อปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ

reo6_18022564_01