รายงานการวิจัย “การศึกษารูปแบบการแก้ปัญหาในพื้นที่เกี่ยวกับการเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ

ต่อสายอาชีวศึกษาเป็น 50:50 ในพื้นที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6”

reo6_24082563_000

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร >>คลิกที่นี่<<