ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือมีนาคม 2564

1C4D5B43-CA49-43A4-AC61-C8FF43BCFA67

>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 

ประจำเดือนมีนาคม 2564 >> คลิกที่นี่ <<

>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง 

ประจำเดือนมีนาคม 2564 >> คลิกที่นี่ <<