ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนเมษายน 2564

reo6_03052564_00

 

>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนเมษายน 2564 >> คลิกที่นี่ <<

>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนเมษายน 2564 >> คลิกที่นี่ <<