ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

reo6_01062564_1

>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 >> คลิกที่นี่ <<

>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 >> คลิกที่นี่ <<