ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนมิถุนายน 2564

reo6_02072564_001

>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนมิถุนายน 2564 >> คลิกที่นี่ <<

>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนมิถุนายน 2564 >> คลิกที่นี่ <<