ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่อง ผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด วัสดุคงเหลือจาการรื้อถอนปรับปรุงอาคารคุรุสัมนาคาร(หอพัก)

reo6_23072564__01