ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

reo6_02082564

 

>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 >> คลิกที่นี่ <<

>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 >> คลิกที่นี่ <<