ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เรื่องการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

reo6_02092564_03

>> รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ประจำเดือนสิงหาคม 2564 >> คลิกที่นี่ <<

>>รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ประจำเดือนสิงหาคม 2564 >> คลิกที่นี่ <<