ารศึกษาเพื่อถอดองค์ความรู้ทุนทางปัญญา ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 

ตามโครงการศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการใช้นวัตกรรม

ในการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

reo6_18092564_02

ดาวน์โหลดเอกสาร >> คลิกที่นี่ <<