SAM_0560_resizeนายเจน  แผลงเดชา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10  ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า  ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2554 ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

ภัทรนันทน์  นาควิจิตร  ภาพ/รายงาน